neljapäev, jaanuar 24, 2008

TV

Ma hakkasin mõtlema instiimsete stseenida üle. Me teame, et me ei tohi neid vaadata kristalstena ja me võime ka teada, et need varastavd meie puhtuse, kuid miks. Piiblis räägitakse alastuse teemast, teoloogide arvates ka seksuaalse tooni alt. Kuid see ei muuda põhimõtet, me ei tohiks kedagi paljastada.

Intiimsete stseenide vaatamsiel (isegi kui need tulevad nn juhuslikult fimi sisse) ei ole me süüdi selle inimese paljastamises, kuna meie ei palunud tal lahti riietuda, küll aga me kasutame ära seda, et ta sellise välimusega näitleb. ma vaatame tema paljastatust ning kas selle vastu ei räägi Piibel samuti 1Mo 9pt ja 3Mo 18pt?

Tõenäoliselt on Piibles tolle teema kohta vähe kirja pandud pühjusel, et Iisraelis peeti vanam ajal puhtust väga oluliseks, samuti süütust. Selle kohta on võimalik ka Piiblist lugeda. Samuti oli inimeste rõivastus vägagi erinev meie aja omast, ei olnud rõivad väikesed ja ümber, vaid hoopis laiad.

Tõsi ta on, mida me näeme ühe korra telekas, ei ole meil kunagi hilejm võimalim enam esimest korda näha. Pornograafia on enda rüvetamine, selle ihu rüvetmine kelle Jumal on teinud pühaks. Jumala laste ihu on Püha vaimu tempel, on Piiblis kirjas.

Hedi

Sildid:


posted by Hedi @ 10:24 PM   0 comments