kolmapäev, jaanuar 23, 2008

Täiskasvanuea edasilükkumine

See on trend väljaütlemata tänapäevas ühiskonnas. Ainult enda soove täitev nooruk ning pidutseda armastav tütarlaps lükkavad edasi täiskavanuks saamist. Aga kes neid keelab seda tegemast? Terve ühiskond nende ümber suunab neid selle suunas pakkudes aina sõltumatust, inviduaalsust, oma soovidele ja eesmärkidele keskendumist. Meedia laseb särada rohketel õnnelikel? ja edukatel eakaaslaste rollidel, kel on kõik mida nad tahavad. Lähedased ja autoriteedid, lektorid ja mentorid ei paista õpetavat noortele, et täiskavanu eluga kaasneb ka vastutus ning oma elu elamine mõistlikult. Eesmärkidega, abistades, olles küpse suhtumise elusse, armastusse ja töösse/rahasse.
Oma eesmärkide edasi lükkamine inimkonnana: täita maa, olla vastutustundlik, teha tööd viib inimesed lühema täiskavanu elu juurde. Kui ühelt võtta tükk vähemaks, jääb teist alles vähem. Peale selle ei täida me, (enamus meist) siis sellal ka Jumala antud rolli. Luua perekond, teenida neid ning saada järeltulijaid.

Täiskasvanu elu osalist puudmisest annavad märku: isekus, oma eesmärkidele elamine, perekonna loomiseks valmisoleku puudumine, majandusliku sõltumatuse soovi puudumine. ka üks-päev-korraga suhtumine, kui ei ole just tegemist raske ajaga inimese elus, vaid edasi vaatamise ja planeerimise ning tarkade otsuste tegemise puudusega.

Seega, kuidas saada välja hilinenud täiskavanuea edasilükkamisest?
Tea, et sa oled mees/naine, kellel on omad anded ja oma vastutus. Ning oma roll, mida täita. Olles naine, on see erinev sellest, kui oled mees. Otsuta teha mõistlikke valikuid, vaadates ettepoole. Haara kätte Piibel, sest kogu tarkuse allikas on Jumal ning Tema sõna.

Jumal õnnistagu sind rohkesti, kui oled otsustanud astuda sammud sellel teel.

Sildid:


posted by Hedi @ 2:13 PM   0 comments