neljapäev, jaanuar 17, 2008

Moraalsus ja moraalitus

Meie igapäevases infotulvast üleküllastunud nädalates, kogu televiiisori, reklmaaide ja ajakirjade kupatuses, kas pole meie südametunnistused vähehaaval kuristikku langemas. Me näeme pea et iga päev asju, mida me kunagi oma lastele ei näitaks, loeme materjali, mida oleks piinlik tääkaaslatse ees kõvasti lugeda ning ümbritseme oma elu asjdaga, mida me kuodagi kirikus ei tahaks näha. Kas me südamed pole muutunud vastuvõtmatuks puhta asja tunnetusele?

Ebamoraalsus ja maailma rikutus ümbritevaid meid niivõrd, et me isegi ei pruugi tajuda, kui ebanormaalsed need on. Ja kui me seda ei taju ega ka sellest ei mõtle, ongi meie südamed muutumaks külmadeks kivideks... Kivideks, mis ei erita enam head halvast. Jah, muidugi, me ei varasta, ei tapa ega tee kuritegusid riigi ees, kuid vastuvõtmatu südamega me ei saa ola meelepärased Issanda ees.

Vahel inimesed arvavad, et seal on suur vahe, kas me lähme aega veetma kohta, kus tüdrukud ebamoraalselt riietuvad, vaatame telekast filmi, mis ei vasta Piiblis seatud standarditele või riietume ise Piiblis seatud juhtnüüridele vastavalt. Aga ei ole ju. See, et teised sinu kõrval teevad midagi või et paremat teatritükki just ei etendata ei tee seda tegu vähimatki korda õigemaks Jumala silmis. Me südametunnetus võib olla nii tuhmud kogu selle ebamoraalse infotulva käes, et me ei taju enam tõde. Selle pärast on Jumala sõnas ka meile öeldud

"
Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik." Rm 12:2

Meid ei panda üksteise kõrvale ega võrrelda omavahel, siis kui jõuame taevasse. Meile seatud standardid on seatud Piiblis. Jah, need on oma lihaga raskesti kättesaadavad, kuid mitte abilisega, kes antakse Jeesuse järgijatele.

Kui me suleme silmad ja kõrvad mitte näha tahtes tõde ja seda mida Jumal meilt ootab, ei saa ometi oodata, et kõik on nagu enne. Seda võivad meie endi soovid teha; raske on mõnikord loobuda harjumuspärastest kommetest.

Kuid me peaks endalt küsima, miks seda teha ja kuidas seda teha. Kui me ei taha Jeesuse õpetust järgida ning Jumalat austada, on midagi lahti meie südamega.

Kas me usume kogu südamega Jeesusesse, ja tahame olla Tema järgijad ehk jüngrid?

Issandat järgiva südameni veeb meid meeleparandus.


H.

Sildid:


posted by Hedi @ 8:15 AM   0 comments