kolmapäev, jaanuar 23, 2008

Doonorlus: heategevus või midagi halba?

Eestis on juba iga aasta sündimas sadu viljamisel abi saanud rasedustest tulnud lapsi. Kas in vitro on sobilik kristlikule paarile või on see patt Jumala silmis?

Jah, spermadoodnorlust võib vaadata nagu igatesit doodnorlust- võimalust teha head, kuid seda ainult läbi olukorda veel mittemõistvate silmade. Katseklaasis tehtud" laps võib olla nii tema uute vanemate ihuvili kui abieluväliste doodnorite abil saadud laps, kes viimasel juhul enam täielikult nende bioloogilisene poeg/tütar pole. Kui kummalgi last soovivatest vanematest on viljastumisega probleeme võidakse kaaluda doodnolust, see on aga abieluvälise seemne või muna abiellu toomine. Ehk abielu rikkumine. Jah, kontaki ei pruugita omada doonoriga ei füüsilist ega isegi verbaalset, ometigi ona ta oma ihust midagi nende abiellu lisanud ja rüvetanud nende abielu puhtust.

Kes väidab, et anonüümne doodnori hankimine pole Jumala silmis patt, mõelgem väimalikele järelkajadele. Teadupoolest hakkavad doonorid teine kord aastaid hiljem soovima otsida üles oma lapse, kuigi neil pole vanemlikke õigusi, kas ühel põhjusel või teisel. Milliseid peavalusid tekitaks selline olukord? Samuti antakse doonori geenid kaasa sellele lapsele, ja teda kasvatavad vanemad ei tea täpselt lapse pärilike haiguste soodumust, perekonnas esinevaid juhtumeid jne.
Samuti, see laps, teadmata, kes on tema isa, võib juhtuda abielluda oma pool-õega, mis oleks nii Piibelikust kui tervislikust seisukohast halb. Ning suureks kasvades võib see müjuda samamoodi sokina lapsele, teada saada, et tema vanemad , või vähemalt üks neist, pole tõesti tema bioloogilised tõelised vanemad! Seda võib olla kohutav alla neelata, ja mis tunde see peab jätma inimesse, teadmine, et ta loodi kellegi täiesti tundmatu inimese ihuviljast??

Piiblis on kirjas abielu pühaduse kohta: Mt 5:27-28 Hb 13:4 2Mo 20:14
Kõikide juures olgu abielu au sees ja abieluvoodi rüvetamata, sest
Jumal nuhtleb hoorajaid ja abielurikkujaid!
(Hb 13:4)

Doonori abil lapse hankimine ükskõik millisel kujul on teise inimese (seemne, ihuvilja) kutsumine oma abielusse ning see on abieluvoodi rüvetamine ning abielurikkumine!

Me ei jõua tõenäoliselt kõiki põhjuseid mõista ja ära seletadagi, miks taoline valik ei ole õige, peale juba eelpool mainitud põhjuste, kuid me peaksime teadma, et see ei ole meelepärane Jumala silmis.
Kui sa seisad silmitsi sellise otsusega, ja see justkui tõmbab sind, siis palveta selle üle ja vaatma mis Jumal sulle ilmutab su südame tunnetuse järgi. Jumal on ustav ja vastab neile kes Teda appi hü
üavad.

Spermadoonorlus on abielurikkumine!

Tagasi tulles doodnorluse negatiivsete tagajärgede juurde. See sekkumine abielu pühadusse ja privaatusesse ei toimu mitte ainult realses maailmas võid ka vaimumaailmas ja samuti hingelises maailmas.
Me ei oska seda ette näha, kas võib tekkida mõnel doodnoril igatsus või kujutlus oma lapsest, kui see on teiste kasvatada? Või vastsetel vanematel uudishimu või soov teada saada tegelikust isast, kui isaks oli doonor, kuni see välja kasvab abielurikkumise mõteteks? Ja mida siis teha, kui ühe inimesed mõtted abielu hävitama kipuvad? Need rikuvad abielu, ka juhul kui neist mõtetest otseselt midagi teiste poolteni ei jõua.

Kui me nüüd näeme et abieluvälise doonorluse abi kastamine on patt Jumala silmis, kudas on protseduuriga, kus kasutatakse ianult abielupaari muna ja rakke?

See tõstatab üles kaks olulist probleemi. esimeseks, need labiros viljastatud embrüod, mida enam vaja ei lähe (kas raseduse tulemise, tervise komplikatsioonide või paari loobumise suhtes vm.) hävitatakse, st et viljastunud munarakud, milles on elu tekkinud, tapetakse.

Kas meil kritalstena peaks olema sellega probleem? Kindlasti! Meile on antud korraldus kümnes käsus: "sa ei tohi tappa!" ja rohkemate munarakkude viljastamist ning ülejääva ära viskamist selline viljastamise protseduur tavajuhul hõlmab, minu teada. Meil ei ole antud valida, kas võtta või jätte embrüo faasis ega loote faasis elusid, elusid, kellel on olemas juba Jumala poolt loodud tulevik, ainulaadsed geenid, silmvärv, juuksevärv sissekodeerituna jne. Niisamuti kui meile pole antud valikud tappa emaihus dündimata lapsi, ei tohiks me ka heita kõrvale laboris elu saanud lapsi

Teine probleem, mida in vitro tekitab, on alastuse küsimus. Piiblis on Lugu Noast ja sellest, kuid as tema alastus oli häbiks ning seda ei tohtinud vaadata. Meie ümbritsevas maailmas on kogu moraalituse ja alastuse... kõrval muutunud teatud käitumine peaaegu et normiks, talutavaks. Arsti juures käimine, saunas, ujumas kohas kust end paljastakse, kas teatud määral või täiesti, erinevatel eemärkidel on meie mõistuses muutunud täiesti tavapäraseks. Kuid see ei tähenda et seda see Piibli konteksis on. Üks küsimus on muidugi oma keha varjamine bastasoost inimeste eest; teine aga enda hoidmine enda soost inimest vaadete eest. esimese kohta me teame, et see pole püha ja me ei peas seda tegema. Kuid kas me ka järgime seda nõu, või meil vabandusel teatud asjaoludel ( elu päästmisega on vist teistmoodi?)

Kuidas aga suhtuda oma keha varjamisse ena soost inimeste seltsis?

Noa loos kasutatud sõna uncovered on Heebrea keeles galah, mis tähendab paljastama. paljastada saab ka seoses seksuaalse tegevusega, kuid paljastmiseg ei kaasna alati seksuaalne vahekord. Seega äkki räägitakse antud kohas paljastamise üldisest taunitavusest, kaasa arvatud samast soost inimeste eest?

1 Mo 9:20- 3 Mo 18pt

Artikkel Albert Mohler'i blogis.


Fotol kujutletav ei ole ühenduses antud artikliga.

Sildid:


posted by Hedi @ 9:51 PM   1 comments