kolmapäev, september 12, 2007

Filmimarkeeringud

Seekord soovitus kõikidele filmisõpradele või filmisõpradest laste vanematele. Kuidas eristada sobivaid filme ebasobivatest?

Telekavades ja tv veebilehtedel antud filmisoovitus ei anna tegelikkuses mingit ülevaadet peale sisu arenemise. Mida film siiski sisaldab ja kas see vastas sinu moraaliväärtustele jääb selgusetusks, kuna ülevaade on niivõrd napp. Kui palju seal leiab vägivalda, kas see kannab vabameelsuse eeskuju jne.

Selle küsimuse jaoks välja mõeldud filmide hindamise süsteemid. Üldjuhul on need igas riigis erinevad . Ameerikas, kust tuleb enamus meie ekraanile jõudvaid hollikaid ehk Hollywoodi filme, on kõige enam levinud MPAA (Motion Picture Association of America) hindamissüsteem, mis märgitab filmid potensiaalselt solvava sisu põhjal vanusegruppidele vastavalt.

Ostes või laenutades DVD-d, on filmi tagakülgel pisike kastike, kus sees paistab märgistus: tähed ja mõnikord ka numbrid. Kui sa vaatad filmi kinos, tv-st, siis leiad filmimärgistuse otsides interneti filmide andmebaasidest antud konkretse filmi kohta infot. Enamus meil vaadatavaid filme pärineb USA-st, väiksem osa ka UK-st.


MPAA (Ameerika Ühendriikide) märgistused:

Märgistus
Seletus
G rating symbol
G - (General Audiences)
Iga vanusega publikule.
PG rating symbol
PG - (Parental guidance suggested)
Osa materjali ei pruugi olla sobilik lastele.
PG-13 rating symbol
PG-13 - (Parents strongly cautioned)
Osa materjali võib olla sobimatu alla 13a. lastele.

R - (Restricted)
Alla 17a. on nõutud lapsevanema või hooldaja saatjana.
NC-17 rating symbol
NC-17
Keegi alla 17a. ei ole lubatud.


BBFC (Inglismaa) märgistused:Meie põhjanaabrite soomlaste ja ka rootslatse filmide hindamise süsteem põhineb vanuseklassidel. Numbritest saavad kõik aru, mägistusena kasutatud numbrist nooremal lapsele antud film ei sobi.

Soome hindamisüsteemi kohta on vaja teada, et S, K-3 sobib kõigile, KK tähendab seaduslikult keelatud sisuga filmi (laste pornograafia, tõeline vägivald). Sinna vahele jäävad vanusepiiridega hinnagud.
Rootsi filmide hindamisüsteemide kohta aga Btl (Barntillåten) kõigile vaatamiseks ja Förbjuden (Prohibited) märgistab toore sisuga filmi, seksuaalne vägivald, vägivald jm. Sinna vahele jäävad vanusepiiridega hinnagud.
Prantsusmaa filmide hindamisistem on veelgi lihtsam, vaja on meelde jätta, et
U (Tous publics) on kõigile vaatamiseks, X sisaldab lastele sobimatut materjali, ülejäänud märgistused on vastavalt vanusepiiridele. Iga märgistuse, ka vanusegruppide märgistuse juures võib olla eraldi hoiatus, milliseid potensiaalseid ebasobivaid külgi antud film hõlmab.

Vanusepiirid, nt PG-13 ei tähenda tsekohe, et kõik üle 13-aastased peaks seda filmi vaatama. See annab ainult aimu, et selle filmi sisu on otsustatud olevat sobiv üle 13-a arvestades keelekasutust, vägivalla ja seksuaalsuse konteksti filmis. Tuntud hindamisüsteemide kriteeriumid võivad kardinaalselt erineda vaataja omast!
Seega alati oleks hea enne filmi vaatama asumist kontrollida järgi selle sisu.

Väga tore on tutvustada teile filmibaase, kust võib leida just taolist infot. Trükkides sisse mõlema andmebaasi ülevamal pool leitavasse kasti filmi orginaalnimetuse inglise keeles, leiab üles ka õige filmi.

Plugged In Online - suurpärane inglisekeelne andmebaas, kus hinnatakse filmi kristlikust vaatenurgast, kuid mis pole kahjuks väga suur (ning sisaldab enamuses värskeimaid filme). Pea iga filmi arvustuse juures kirjeldatakse vägivalla, seksuaalse külje, sõltuvusainete kasutamise, vaimulike külje, ebasobiva kõnekasustuse ja Jumala sõna ilmaasjata väljaütlemise ning postiivse külje elemente. Võib pisut reeta sisu, kuid filmi arvustus ning kokkuvõte on seda väärt, kuna annab hea ettekujutuse filmi võimalikust ebapositiivsest mõjust.

IMDB - suur filmide andmebaas, inglisekeelne. Saab vaadata treilireid, leida infot näitlejate kohta, tsitaate antud filmist ja allapoole kerides leiab filmimärgistuse ja mõnikord ka `Parents guide` alt vaatajate hinnangu ebasobiva konteksti kohta.


See on suurepärane võimalus saada teavet filmi sisu kohta, mida soovitakse vaadata ning teha arukaid valikuid.

Head valikute tegemist teile!

The Girl
kasutades õigusi rikkumata Wikipedia materjale ning kujutisi.

Sildid:


posted by Hedi @ 12:00 AM   1 comments