neljapäev, august 02, 2007

PATT


Tahaksin väljendada oma arvamust teatud teema koha pealt.
- Mitte noortele lugejatele! -

Abielueelne lähedus ehk "üheks lihaks" saamine. Olen kuulnud, et mõned Krislased leiavad abielueelse füüsilise läheduse olevat täiesti normaalse, kuna seda ei olevat keelatud Piiblis.
See on vale arusaam. Ja kes seda teistele õpetab, annab valeõpetust. Abielueelne füüsilise läheduse jagamine ei ole Jumalale meelepärane.

Ma ei hakka seda lahti seletama, kuid ma annan teile kirjakohtade numbrid, et võiksite ise uurida ja leida tõekspidamise.

Pealegi, õed-vennad Kristuses, kõike ei saa olla otseselt Piiblis kirjas. Seal ei ole nt öeldud, "Narkootikumid tekitavad sõltuvust, ära kasuta neid; lohesurfamine ja mägironimine on ohtlikud; sms-sõnumite saatmine on lubatud". Kui need asja alles leiutati viimase saja aasta jooksul, pole loomulikult nendest kirjas ka Piiblis. Pealegi, et kõiki tegevusi ja asju sinna lisada, peaks see olema palju-palju-palju paksem. Kuid seda polegi vaja, Piibel on nii unikaalne inspieeritud Jumala Sõna, sealt leiab vastuse oma küsimustele, ka nendele, millest seal otseslt ei räägita. Üks põhjus, misk Vana Testament on nii hea, ja ma usun, et ka selle pärast Piiblis sees on, on et seal on palju lugusid ja ajalugu, ja asju millest õppida. Õppida ka seda, kuidas Jumal suhtub teatud asjdesse ja olukordadesse, see on meil heaks näiteks.

Armatsemine on muidugi palju aktuaalsem teema, kui surfamine. See puudutab pea kõigi elu ja Piiblis on selle kohta päris mitmeid kirjakohti, ka otseselt hoomamise patte puudtatakse Uues Testamendis

Vanas Iisraelis (enne Jeesuse aega) oli neitsilikkus väga hinnatud ja selle kaotamist peeti suureks kaotuseks. Kui oli teada, et neidis on oma süütuse kaotanud, vähendas see suursti tema võimalusi abielluda. Sealses ühikonnas olid juurdnud õiged väärtused.

Vaata 5.Moosese 22pt.

Vahet tuleb teha abielurikkumise (vähemalt üks kahest on abielus, kuid mitte üksteisega) ja hooramise (kahe inimese, kes ei ole omavahel abielus) vahel. Heebrea sõna, mida kasutatakse hooraja kohta näiteks Mt 19:9 on ´porneia´ mis tähendab abielurikkumist, hooramist(kahe mitte omavahel oleva inimese vahel), lesbilisust ja ühtimist loomadega.
5.Mo 22:13-29
Heb. 13:4
1.Kor 7:2-5
1.Kor 6:9-11
1.Kor 6:13-19

Lev 21:9; 19:29; Deu 22:20,21,23-29; 23:18; Exd 22:16
Deu 22:28

3Mo 21:9, 3Mo 19:29
5Mo 23:18
2Mo 22:16

Mk 12:31 Mt 22.39

Ainüksi juba selle reegli järgi, et armasta ligimest nagu iseennast, ei saa kuidagi õigustada hooramist, sest kas sa tahaksid panna ligimest(või ennast) läbi minema südamevalust, mälestusets mis rikuvad sinu ja teiste abielu ja põhjustavda nii sügavat valu sinu armsamas, abikaasas just nende mälestuste ja eelneva pagasi(kogemuste) pärast, jääda üksikemaks või omada mitmest abielust lapsi ning näha teist, kellega sa oled füüsilises läheduses olnud. Mitte mingil juhul ei õigusta 2. suur käsk hooramist!!Mõelda tuleks ka loogilistele tagajärgedele, emotsionaalsed haavad, lapsed, võimalik abort, haigused, mälestused, kehas hormoonid mis seovad, kallima surm, lahkuminek: asjad mis välistavad kristlike abielueelse läheduse peale juba Piiblis olevate kirjakohtade!

Minu on minu arvamus.

Sildid:


posted by Hedi @ 7:40 AM   0 comments