pühapäev, august 12, 2007

laste kasvatamisest printsiks ja printsessiks

.


Ma arvan, et väga tähtis on kasvata lapsed üles oma rollis mehelikeks ja naiselikeks. Ma ei mõtle lihtsaid ja tüüpilisi asju, nagu: poisid mängiva autodega ja tüdrukud nukkudega; naine teeb süüa ja mees viib prügiämbri välja; ega naine sädistab jutustada ning mees käib kalal. See kõik on ok, aga ma pean silmas midagi sügavamat. Praegu kasvavad üles paljud vabakasvatust saavad lapsed. Peale muude probleemide selle lähenemise puhul, ususn, et ka naiselikkuse ja mehelikkuse õpetamine nendele lastele kannatab.

Kuidas vanasti oli suhtumine teine, olid sellised sõnad, nagu au, kohus, oma sõna pidamine. Tänapäeval tundub domineerivamat rohkem lõbu, minu soov ja vabadus(mis pole pealegi tõeline). Olid ajad, kui kõik teadsid oma kohta, oma rolli ühiskonnas ja peres. Ära jäid tühjad arutlused pere funktsionerimise juures täidetavatest rollidest. Kellelgi ei tulnud mõttessegi kahelda nende rollide paikapidamatuses pärast aastasadu, kui mitte öelda aastatuhandeid.

Oma rollidesse kasvatamine on tähtis. Kõige suurem moodus selleks on läbi eeskuju, kui peres on naiselik ema, kes hoolitseb, kasvatab ja jagab hellust ja teenib oma perekonda ning kuuletub perepeale, kelleks on isa, kes näitab üles oma armastust, kohusetunnet ja austust, kaitstes ja toites oma juhitud peret. Ema ja isa pidades mõlema kallimaks oma liha st. abikaasat, mitte lapsi. See on tõeline mudel.
Loomulikult hõlmab väikese lapse naiseks ja meheks kasvatamine ka paljusid muid praktilisi asju, kuid peamine, et seal oleks eeskuju perekonna funktsioneerimise läbi.

Sildid:


posted by Hedi @ 9:47 PM   0 comments