neljapäev, august 09, 2007

ümbritseva mõju kasvatusele


- Mitte noortele lugejatele -

Kui paljud pühapäevakoolis või koguduses käinud lasped, saades täiskasvanuks, ehk meiegi, tüürivad, kasvõi ajutiselt, kirikust eemale ja teevad mitte nii häid valikuid?

Andy Rayner Kanadast räägib kuidas kristlastest lapsed käituvad samamoodi kui mittekristlastest lapsed.

Kas lapsed jätavad koolis spikerdamata olles kristlased, jätavad nad valetamata? Kas nende jaoks pole ohtlikud sõltuvust tekitavad ained ja poiste-tüdrukute vaheline flirt ahvatluseks? Kas nende käitumisest ja valikutest võib näha erinevust mittekristlastest lastega?

Kui last ümbritseb terve nädal, - 1 tund kirikus, sekulaarne ümbrus, avaldab see sama mõju neile kui täiskasvanutele. Kui nad loevad ajakirju, mis kubiseb valedest arusaamadest, kui nad vaatavad vägivaldseid ja juhuslikele seksuaalsuhetele kutsuvaid filme ning multifilme, kui nende suure osa päevast täidab sekulaarse hariduse saamine koos ümbritsevaga, kas me tõesti veel imestame, kui laps teb kehvasid valikuid?

Küsimuse all pole mitte koguduse töö vähesus või madal efektiivsuse tase, vaid perekonna meelsus ja vaimulik õhkkond.

Ainult siis, kui pakume lastele kristliku ümbruse milles kasvada ja areneda, saavad meie lapsed kasvada usus ja järgida Jeesust. Ka vähendada võimaluse piires ilmalike mõjusid ja eeskujusid. Kodu ja pere peaks pakkuma peale kristlike ümbruse veel vaimset juhtimist ja õpetust ning ka tarkust tulevase iseseisva elu jaoks. Kristlikud koolid ning kodukoolitus on head võimalused sellel teel. Aga sellise koduse õhkkonna tekitamine algab vanemate suhtumisest ja kuulekusest Jumalale. Ema ja isa on suurimad mõjud ja eeskujud laste jaoks, kõik algab nende ellusuhtumisest.

Soovin teile kõigile meelekindlust võtta ette olulisi muutusi ja teha tarku otsuseid!

Sildid:


posted by Hedi @ 4:33 PM   0 comments