neljapäev, mai 03, 2007

Bible in schools / Piibel koolidesAs known there are many restrictions regarding religion in U.S. public schools. Now the Bible is coming back to schools! Three hundred eighty-two public school districts in U.S. have voted to implement a course on it.

Over 1,350 schools in 37 states can now offer it as a textbook.
Approximately 190,000 students have already been taught from it as a course curriculum.

That´s good news! Something to pray about too, that progress in that area would be continuous!

Some words about Heather. She is on brain surgery right now. I´m sure she would be very grateful for praeyers also. Some of the prayerwishes could be that it would go well, that the surgeons would get all the cancer tissue and there wouldn´t be any serious compilcations after that.


Nagu teada on USA üldhariduslikes koolides tugevad piirangud seoses religiooniga. Aga nüüd on Piibel tagasi jõudmas koolidesse! 382 piirkonda on hääletanud Piibli kursuse kasutusele võtu poolt.

Ül 1350 kooli 37 osariigis võivad seda nüüd õpilastele pakkuda nagu õpikut. Ligikaudu 190 000 õpilast on juba õppinud taolise kursuse järgi.

See on hea uudis, kas pole?! Midagi, mille pärast jällegi palvetada. Et areng sel liinil võiks olla jätkuv!

Mõned sõnad Heatheri kohta. Ta on hetkel vist veel operatsioonil. Olen kindel, et ta hindab teie palveid väga. Paluda võib näiteks, et ajuoperatsioon õnnestuks hästi, tohtrite käed oleksid kindlalt juhitud, et saadaks kätte kogu kasvaja kude ja et ei ole hiljem mingid raskeid komplikatsioone (atakke jm).

Sildid:


posted by Hedi @ 10:50 PM   0 comments